A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA A MEZŐKOVÁCSHÁZI JÁRÁSBAN

Több dél-békési településen 2018. január 1-jén program indult 492,8 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból a Mezőkovácsházi járásban.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekt keretében a humán közszolgáltatásokban (egészségügy, óvodai ellátás, kulturális, gyermekjóléti és szociális szolgáltatások stb.) dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése történik, míg egymás közötti tapasztalatcseréjüket és együttműködésüket workshop sorozat támogatja.

Az iskoláskorú gyermekek fejlesztését iskolán kívüli programokkal, pl. tudományos, pénzügyi és környezetismereti szakkörökkel, programokkal, számítástechnika és nyelvtanfolyamokkal támogatják, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulókra, akiknek ösztöndíj áll majd rendelkezésükre.

A legkisebbek sem maradnak ki a sorból, ugyanis az óvodai szolgáltatásfejlesztés keretében nemcsak az óvodapedagógusok továbbképzése, hanem többféle óvodai program, pl. tanulásfejlesztő torna és egészségnapok valósulnak meg.

A nyertes konzorcium vezetője Battonya Város Önkormányzata, tagjai: Mezőkovácsháza, Mezőhegyes, Medgyesegyháza, Dombegyház, Kevermes és Pusztaottlaka települési önkormányzatai, továbbá a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása.

A projekt a Kistérség településein, 2018. január 1. és 2019. december 31. között valósul meg legalább 4 ezer ember bevonásával.
További információ kérhető: 392battonya@gmail.com