Hírek

Segítő-rekreációs intézkedések elindítása transzgenerációs minta jelenség miatt? Mit jelent ez?

Sokszor a személyiségi jegyek, a viselkedési normák megnyilvánulásai okot adhatnak arra, hogy az adott személlyel kapcsolatos segítő-rekreációs intézkedéseket elindítsa a szakember. Ilyen esetekben akár pszichológiai háttér is húzódhat a probléma mögött, de a probléma gyökere több forrásból származhat. Ilyen jelenség a transzgenerációs minta megjelenése a viselkedésben. A transzgenerációs hatások azok a viselkedésminták, gondolkodásmódok melyeket a felmenőinktől örököltünk. Ezeket első néhány évünkben szüleinktől vesszük át, akik a saját szüleiktől örökölték, és így tovább. Kutatók sok esetben arra találtak bizonyítékot, hogy az úgynevezett transzgenerációs trauma egy létező, a mindennapjainkban tapasztalható jelenség. Bármilyen trauma előidézhet tüneteket akár generációkkal később is. A jelenség lényege, hogy az utódgenerációk annak ellenére mutatnak a traumatizáltságra utaló tüneteket, hogy maguk nem voltak közvetlen áldozatai a traumának: depresszió, szorongás, alacsony önértékelés, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, szerhasználat, erőszakosság és agresszió, a kulturális identitás sérülése, skizoid személyiségjegyek, a kommunikációs készség sérülése, hiperaktivitás vagy pszichoszomatikus tünetek jelennek meg körükben.  Direkt úton megjelenő transzgenerációs átvitel: a szülő maga élt át traumát és annak hatását átadja a gyermekre. Indirekt úton megjelenő transzgenerációs átvitel: – a szülőt ért hatások nyomán, maga szülő nem képes a megfelelő szülői szerep ellátására; – a családban a különféle traumák hatására erős családi normák alakulnak ki, melyeket az új generációk is továbbadnak; – a szülő a saját traumáját gyermekein vezeti le; -a trauma túlélői teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak gyerekeikkel szemben, például hogy majd ők begyógyítják az elszenvedett testi-lelki sérüléseket; – materializálás; – a gyermek átveszi a traumát átélt szülő érzéseit; – a gyermek önmagát hibáztatja azért, hogy feszültség van a családban. Eltekintve azoktól az esetektől, amikor a fogyatékosság ténye ismert, a szakemberek olykor a gyermek szokatlan viselkedésére, netán bizonyos készségek késedelmes elsajátítására figyelnek fel. A megfelelő jelzések és intézkedések után a rendellenesség gyökereit feltárva további szakemberek bevonása szükséges a problémák kezelésére. Természetesen az észlelt rendellenességek vagy viselkedési normák változásainak okai különböző természetűek lehetnek, nem csak pszichés eredetűek. A transzgenerációs minta jelensége csak egy lehetséges magyarázat a problémák feltárására, de mint jelenség kevésbé ismert a humánszolgáltatásban dolgozó (pedagógus szféra, szociális szféra) szakemberek körében.

0
X