Hírek

„Hajrá! Hajrá! Mozogj már!”

A mozgás minden ember számára nagyon fontos és hasznos, a gyermekek megfelelő fejlődésének szempontjából pedig, még inkább elengedhetetlen. Bármilyen legyen is a kiválasztott mozgásforma, neveli és az egészséges életmód irányába tereli a résztvevőket.

A mozgásos játékok segítségével a gyermekek megismerhetik önmagukat, társaikat és az őket körülvevő környezetet. A torna fejleszti a gyermekek naturális mozgását (járás, futás, ugrás, dobás, egyensúlyozás) és a testi képességeket (gyorsaság, ügyesség, állóképesség).

Békés Megye településein az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosítószámú „Komplex humán kapacitások fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért a társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű pályázat keretin belül a „Tanulásfejlesztő óvodai torna” segítségével még inkább sikerült a mozgásra való nevelés elősegítése.

A foglalkozások alatt különféle eszközökkel (tornabot, babszák, labda) ismerkedhettek meg más szemszögből a részvevő gyerekek. Ezáltal fejlesztették jobb- és baloldali irányérzéküket, térbeli tájékozódásukat, figyelmüket, érzékelésüket, észlelésüket. Számos gyakorlatot ismerhettek meg (tartásjavítás, lábtorna, hátizom erősítés, helyes légzéstechnikák). A légnépszerűbb mozgásfajtának a gyerekek körében mégis a versenyjáték és az akadálypálya bizonyult.

A versenyjáték során lehetőségük jutott a természetes mozgások gyakorlására. Fontos szerepet kapott az egymásra figyelés, a tolerancia, a kudarctűrő képesség, az egészséges versenyszellem. Ilyen versenyjáték például a „Burgonyaültetés”, ahol a műanyagkarika az ágyás, a babzsák a burgonya, és ezt kell célba dobni.

Az akadálypályát számtalan módon lehet variálni (a különböző felületű gerendákat, a különféle akadályokat ki átlépve, ki pedig átugorva teljesíti, a „folyami kövek” illetve a tappancsok végig egyensúlyozásával, a labda pattogtatásával) ki így, ki úgy tudja teljesíteni a kihívást. Hallani kellene azt a szurkolást, ahogy egymást bíztatják a kis óvodások a gyakorlat elvégzése közben! Minden kicsi száj ezt kiabálja: „Hajrá! Hajrá! Mozogj már!”

 

0
X